Documente de referinta

Documente de referinta 2019-01-16T19:48:37+00:00

Functionarea serviciilor de ingrijiri paliative

Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 253/2018 pentru aprobarea REGULAMENTULUI de organizare, functionare si autorizare a serviciilor de ingrijiri paliative

Regulament INGR PALIATIVE 2018

LEGE Nr. 339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope

Acte modificatoare
Hotărârea Guvernului nr. 282/2008
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2010
Hotărârea Guvernului nr. 575/2010

Legea opioidelor
Norme lege opioide

Acreditarea ANMCS a serviciilor de ingrijiri paliative:

Standarde, Proceduri şi Metodologia de evaluare şi acreditare a spitalelor și ambulatoriilor

ANMCS spital
ANMCS ambulatoriu

Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate

Lege calitate in sanatate

Contractarea CNAS  a serviciilor de ingrijiri paliative

21 ianuarie – 23 ianuarie 2019

Programul întâlnirilor cu C.M.R., C.F.R., CMDR, OBBCSSR, OAMGMAMR, organizaţiile patronale, sindicale şi profesionale reprezentative din domeniul medical organizate în vederea consultarii/negocierii referitoare la NORMELE METODOLOGICE de aplicare în anul 2019 a HG 140/2018

CONSULTARI/NEGOCIERI norme 2019
CNAS norme modificate 18.12.2018
CNAS norme 12.12.2018

HOTĂRÂRE Nr. 140/2018 din 21 martie 2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019
EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 270 din 27 martie 2018

CNAS contract cadru

Punctul de plecare in elaborarea unor metodologii de evaluare a calitatii serviciilor de ingrijiri paliative este reprezentat de lucrarea Standarde de calitate pentru ingrijirea paliativa, editat de HOSPICE Casa Sperantei in anul 2002 si revizuit, printr-o ampla consultare cu experti din domeniul public si neguvernamental, in anul 2010. Procesul de standardizare a fost continuat prin studiul Evaluarea costurilor serviciilor de ingrijiri paliative in Romania si editarea pentru prima data in 2011 (re-editarea in 2014) a unor Protocoale clinice pentru ingrijiri paliative. Ulterior HOSPICE Casa Sperantei, alaturi de partenerii sai: Institutul Regional de Oncologie Iasi si Spitalul Municipal Campia Turzii au definitivat in cadrul unui proiect comun procedurile, standardele si listele de verificare (instrumentele) pentru acreditarea ingrijirilor la domiciliu in spital si la domiciliu. Proiectul Crearea unui sistem national de evaluare a serviciilor de ingrijiri paliative pentru grupuri vulnerabile s-a desfasurat in perioada iunie 2015- aprilie 2016 cu finantare prin Granturile SEE 2009-2014, administrate de Fondul Roman de Dezvoltare Sociala www.eeagrants.org, www.granturi-corai.ro.

Joi, 27 octombrie 2016, la Balile Felix in cadrul Conferintei Nationale de Ingrijiri Paliative a avut loc in premiera decernarea certificatelor de acreditare a calitatii serviciilor de ingrijiri paliative in unitati cu paturi si la domiciliu pentru 5 furnizori (organizatii neguvernamentale si spitale de stat din 6 judete) care s-au supus voluntar procesului de evaluare.

Fundatia HOSPICE Casa Sperantei BRASOV

EXCELENTA in furnizarea de ingrijiri paliative

  • in unitatea cu paturi (97,02%)
  • la domiciliu (90,48%)

Fundatia ‘Emanuel’ ORADEA

EXCELENTA in furnizarea de ingrijiri paliative

  • la domiciliu (94,05%)

Centrul de Ingrijiri Paliative ‘Casa Soarelui’ CONSTANTA

EXCELENTA in furnizarea de ingrijiri paliative

  • in unitatea cu paturi (98,96%)

Fundatia HOSPICE Casa Sperantei BUCURESTI

NIVEL RIDICAT in furnizarea de ingrijiri paliative

  • in unitatea cu paturi (88,24%)
  • la domiciliu (79,76%)

Spitalul Municipal CÂMPIA TURZII

NIVEL RIDICAT in furnizarea de ingrijiri paliative

  • in unitatea cu paturi (83,63%)

Institutul Regional Oncologic IASI

NIVEL RIDICAT in furnizarea de ingrijiri paliative

  • in unitatea cu paturi (70,39%)