Documente de referinta

Documente de referinta 2019-02-05T16:26:35+00:00

Functionarea serviciilor de ingrijiri paliative MS

Raportul pentru Bănca Mondială privind Evaluarea nevoii de îngrijire paliativă în România.

Nevoia de Ingrijire Paliativa 2019

Ordinul Ministrului Sănătății nr. 253/2018 pentru aprobarea REGULAMENTULUI de organizare, funcționare și autorizare a serviciilor de îngrijiri paliative.

Regulament INGR PALIATIVE 2018

Ordinul Ministrului Sănătății nr 124/29.01.2018. Comisia de paliație a Ministerului Sănătății. Președinte: Conf. Dr. Daniela Moșoiu (Brașov); Vicepreședinte: Dr. Angelica Lascu (Constanța); Secretar: As. Univ. Dr. Estera Boeriu (Timișoara); Membrii: Conf. Dr. Vladimir Poroch (Iași); SL Dr. Mircea Șerpe (Arad); As. Univ. Dr. Sorina Pop (Cluj); As. Univ. Dr. Sorin Albu (Tg. Mureș); Dr. Dan Malciolu (București); Dr. Teodor Tudoran (Cluj).

Comisia de Paliatie MS 2018

LEGE Nr. 339 din 29 noiembrie 2005 privind Regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope. Acte modificatoare: Hotărârea Guvernului nr. 282/2008; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2010; Hotărârea Guvernului nr. 575/2010.

Legea opioidelor
Norme lege opioide

Acreditarea ANMCS a serviciilor de ingrijiri paliative

Standarde, Proceduri şi Metodologia de evaluare şi acreditare a spitalelor și ambulatoriilor

ANMCS spital
ANMCS ambulatoriu

Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate

Lege calitate in sanatate 2017

Contractarea CNAS  a serviciilor de ingrijiri paliative

21 ianuarie – 23 ianuarie 2019 Programul întâlnirilor cu C.M.R., C.F.R., CMDR, OBBCSSR, OAMGMAMR, organizaţiile patronale, sindicale şi profesionale reprezentative din domeniul medical organizate în vederea consultarii/negocierii referitoare la NORMELE METODOLOGICE de aplicare în anul 2019 a HG 140/2018

CONSULTARI/NEGOCIERI norme 2019
CNAS norme modificate 18.12.2018
CNAS norme 12.12.2018

Hotărârea de Guvern nr. 140/21 martie 2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019 (MO 270/27 martie 2018)

CNAS contract cadru 2018

Punctul de plecare in elaborarea unor metodologii de evaluare a calitatii serviciilor de ingrijiri paliative este reprezentat de lucrarea Standarde de calitate pentru ingrijirea paliativa, editat de HOSPICE Casa Sperantei in anul 2002 si revizuit, printr-o ampla consultare cu experti din domeniul public si neguvernamental, in anul 2010. Procesul de standardizare a fost continuat prin studiul Evaluarea costurilor serviciilor de ingrijiri paliative in Romania si editarea pentru prima data in 2011 (re-editarea in 2014) a unor Protocoale clinice pentru ingrijiri paliative. Ulterior HOSPICE Casa Sperantei, alaturi de partenerii sai: Institutul Regional de Oncologie Iasi si Spitalul Municipal Campia Turzii au definitivat in cadrul unui proiect comun procedurile, standardele si listele de verificare (instrumentele) pentru acreditarea ingrijirilor la domiciliu in spital si la domiciliu. Proiectul Crearea unui sistem national de evaluare a serviciilor de ingrijiri paliative pentru grupuri vulnerabile s-a desfasurat in perioada iunie 2015- aprilie 2016 cu finantare prin Granturile SEE 2009-2014, administrate de Fondul Roman de Dezvoltare Sociala www.eeagrants.org, www.granturi-corai.ro.

Joi, 27 octombrie 2016, la Balile Felix in cadrul Conferintei Nationale de Ingrijiri Paliative a avut loc in premiera decernarea certificatelor ANIP de acreditare a calitatii serviciilor de ingrijiri paliative in unitati cu paturi si la domiciliu pentru 5 furnizori (organizatii neguvernamentale si spitale de stat din 6 judete) care s-au supus voluntar procesului de evaluare in vederea pilotarii standardelor.

Fundatia HOSPICE Casa Sperantei BRASOV

EXCELENTA in furnizarea de ingrijiri paliative in unitatea cu paturi (97,02%) si la domiciliu (90,48%).

Fundatia ‘Emanuel’ ORADEA

EXCELENTA in furnizarea de ingrijiri paliative la domiciliu (94,05%).

Centrul de Ingrijiri Paliative ‘Casa Soarelui’ CONSTANTA

EXCELENTA in furnizarea de ingrijiri paliative in unitatea cu paturi (98,96%).

Fundatia HOSPICE Casa Sperantei BUCURESTI

NIVEL RIDICAT in furnizarea de ingrijiri paliative in unitatea cu paturi (88,24%) si la domiciliu (79,76%).

Spitalul Municipal CÂMPIA TURZII

NIVEL RIDICAT in furnizarea de ingrijiri paliative in unitatea cu paturi (83,63%).

Institutul Regional Oncologic IASI

NIVEL RIDICAT in furnizarea de ingrijiri paliative in unitatea cu paturi (70,39%).