Programul National de Ingrijiri Paliative

Programul National de Ingrijiri Paliative 2019-01-13T05:24:55+00:00

PROGRAMUL NATIONAL – NIVELURI ALE INGRIJIRII PALIATIVE

1 AUTOINGRIJIRE pentru bolnavi oncologici si nononcologici si pentru ingrijitorii lor prin informare online, discutii de grup si consiliere psihologica www.infopaliatie.ro 
2 INGRIJIRE PALIATIVA DE BAZA pentru bolnavii oncologici cu nevoi relativ simple, cu rare comorbiditati si care se afla intr-o stare stabila si pentru familiile acestora prin medicii de familie si asistentii medicali de cabinet GHIDUL de ingrijire paliativa de baza
3 a. INGRIJIRE PALIATIVA SPECIALIAZATA pentru bolnavii oncologici si nononcologici cu nevoi fizice si emotionale complexe, simptome dificil de tratat, patologie multipla si pentru familiile acestora prin serviciile acreditate de ingrijiri paliative din tara, care respecta standardele de calitate INGRIJIRI LA DOMICILIU  CATALOG servicii de ingrijiri paliative din Romania
UNITATI CU PATURI 
AMBULATORII (CABINETE) 
CENTRE DE ZI
b. DEZVOLTARE, EDUCATIE, CERCETARE IN INGRIJIRI PALIATIVE pentru sprijinul serviciilor de ingrijiri paliative existente, dezvoltarea de noi servicii, educatia pentru echipele multidisciplinara si cercetare in ingrijire paliativa prin consiliere, educatie (teorie si practica clinica), publicatii de ingrijiri paliative www.studiipaliative.ro
www.paliatia.eu


Incepand cu anul 2015, Ministerul Sanatatii implementeaza Proiectul privind reforma sectorului sanitar – Imbunatatirea calitatii si eficientei sistemului sanitar, finantat dintr-un imprumut de la 
Banca Mondiala. In cadrul Componentei 2 – Consolidarea ingrijirii ambulatorii, Subcomponenta 2 – Consolidarea serviciilor de asistenta medicala primara, vor fi implementate ingrijirile pe termen lung: ingrijirile paliative la spital, in ambulatoriu si la domiciliu. In acest scop Ministerul Sanatatii a inceput evaluarea nivelului de dezvoltare al serviciilor de ingrijiri paliative in Romania.

Furnizorii de servicii care au primit chestionarul de la Ministerul Sanatatii prin directiile sanitare si nu l-au putut completa online il pot descarca de aici in format pdf.

CHESTIONAR PDF

Formularul PDF printat, completat si scanat se trimite la malina.dumitrescu@hospice.ro

CHESTIONAR online

Formularul online se trimite automat.