Asociatie

Asociatie 2018-10-26T15:05:46+00:00

MALINA DUMITRESCU (malina.dumitrescu@hospice.ro) este de formatie filolog, cu diploma de traducator in limba engleza si master in ingrijire paliativa. Este membru fondator in Asociatia Nationala de Ingrijiri Paliative si a fost desemnata presedinte la adunarea generala a asociatiei din data de 25 octombrie 2013. Este persoana-resursa cu cea mai vasta experienta in istoria ingrijirii paliative in Romania, despre care ii place sa spuna ca ” face ca finalul vietii sa devina un apus stralucitor“.

Este in echipa HOSPICE Casa Sperantei inca de la infiintare (1992) si a ocupat multi ani functia de director executiv al fundatiei. Pastreaza legatura cu autoritatile din sistemul de sanatate si furnizorii de ingrijiri paliative fiind implicata in cercetare, advocacy si educatie in ingrijire paliativa. Este consultant in atragerea de fonduri prin scrierea de proiecte. Coordoneaza editarea periodica a catalogului furnizorilor de ingrijiri paliative din Romania si a Buletinului ANIP. Preda in cadrul cursurilor organizationale HOSPICE Casa Sperantei si a Academiei Europene de Ingrijiri Paliative.

Consiliul National ales la adunarea generala a asociatiei, din octombrie 2017: președinte- Mălina Dumitrescu; vicepreședinte- Conf. Dr. Vladimir Poroch; secretar știintific- Dr. Ariana Rosiu; secretar știintific- Dr. Mircea Șerpe; Conf. Dr. Daniela Moșoiu; As. Univ. Dr. Sorina Pop; As. Med. Dr. Nicoleta Mitrea; SL Dr. Laurențiu Simion; Psih. Mihaela Dumitrache; Dr. Codruța Comșa; As. Med. Mihaela Stanciu; Dr. Vrânceanu Anca; Dr. Angelica Lascu.

Consiliul Director al ANIP este alcătuit din 13 membri reprezentând în mod echilibrat furnizorii de servicii de îngrijire paliativă (membrii titulari colectivi) şi profesioniştii din domeniu (membrii titulari individuali), conform procedurii stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare. Consiliul conduce activitatea Asociaţiei între Adunările Generale, asigurând punerea în aplicare a hotărârilor Adunării Generale şi având putere de decizie (amintim faptul că formele de conducere ale Asociaţiei sunt Adunarea Generală şi Consiliul Naţional). Este ales pentru o perioadă de trei ani şi îşi desfăşoară activitatea în plen o dată la şase luni sau ori de câte ori este necesar, la convocarea Preşedintelui Asociaţiei ori cel puţin a unei treimi din membrii săi. La expirarea mandatului, Preşedintele face parte de drept din Consiliu. În caz de vacanţă a unui loc din Consiliu, membrii în funcţie aleg un locţiitor ce va fi validat de prima Adunare Generală. În ceea ce priveşte competenţele Consiliului, acesta:

 • are puteri depline pentru aplicarea hotărârilor Adunării Generale
 • ia toate măsurile şi hotărârile ce nu cad în sarcina exclusivă a Adunării Generale
 • elaborează Regulamentul de funcţionare
 • realizează proiectul de buget
 • alege, prin vot secret, dintre membrii săi, Preşedintele, Vicepreşedintele şi Secretarul
 • hotărăşte şi aprobă structura şi funcţiile organismelor executive
 • poate decide schimbarea sediului Asociaţiei
Statutul Asociaţiei Naţionale de Îngrijiri Paliative

Orice cetăţean român – fără deosebire de naţionalitate, religie, sex, orientare sau apartenenţă politică – care justifică un interes, activitate sau are pregatire specifică în domeniul îngrijirii paliative şi este recomandat de un membru fondator sau titular al Asociaţiei poate deveni membru titular individual.

BENEFICII CARE DECURG DIN CALITATEA DE MEMBRU:

 • dreptul de a exprima liber şi argumentat opinii, sugestii, propuneri, critici în orice probleme legate de obiectivele sau activitatea Asociaţiei
 • dreptul de a alege şi de a fi ales în structurile de conducere ale Asociaţiei, la toate nivelele de organizare
 • dreptul de a-şi exprima prin vot opţiunea faţă de hotărârile Adunării Generale
 • dreptul de a iniţia şi conduce proiecte în numele Asociaţiei, cu acordul Consiliului Naţional al Asociaţiei
 • dreptul de a participa la activităţile organizate de Asociaţie, beneficiind de reduceri
 • accesul la formele de informare şi documentare ale Asociaţiei
 • posibilitatea de a obţine sprijin în activităţile pe care le desfăşoară
 • posibilitatea de a beneficia de instruire, specializare şi perfecţionare cu sprijinul Asociaţiei, în limita fondurilor disponibile

TOTI MEMBRII, INDIFERENT DE TITLUL OBTINUT, AU URMATOARELE OBLIGATII:

 • să respecte prevederile statutului şi actului constitutiv cu modificările şi completările ulterioare
 • să participe activ şi să susţină eficient activitatea Asociaţiei
 • să accepte şi să aplice hotărârile legale şi statutare adoptate de către Asociaţie şi structurile de conducere ale acesteia

MEMBRII TITULARI AU OBLIGATIA DE A ACHITA TAXA DE INSCRIERE SI COTIZATIA, DUPA CUM URMEAZA:

 • cotizatia anuala – medici 100 lei/an | alte profesii 60 lei/an (Conform Hotararii Adunarii Generale din octombrie 2016, incepand cu anul 2017)

Plata cotizatiei se va face in cursul primului trimescu al anului pentru a asigura pregatirea in bune conditii a conferintei nationale anuale.

 • taxa de inscriere – 5 lei

Cotizația se poate plăti în contul ANIP: Cod IBAN: RO95BPOS08006258437RON01, Bancpost BrasovANIP (ANIP, Str. Piatra Mare Nr.101 Brasov, CUI: 11546807), cu specificația „cotizație, luna/lunile, anul”

Notă: Valoarea taxei de înscriere poate fi modificată prin decizia Consiliului Naţional, dar nu cu mai mult de jumătate din cotizaţia anuală.
(extrase din Statutul ANIP)

CERERE membru individual

Poate deveni membru titular colectiv persoana juridică ce îşi justifică activitatea în domeniul îngrijirii paliative în sistemul public de sănătate, sectorul neguvernamental, biserici, etc. şi este recomandată de către un membru fondator sau de alt membru titular. Membrii titulari colectivi au dreptul de a fi reprezentaţi în Adunarea Generală în funcţie de numărul de angajaţi/ membri, după cum urmează: 1 reprezentant pentru până la 50 de persoane, 2 reprezentanţi pentru până la 100 de persoane şi 3 pentru peste 100 de persoane active în paliaţie. Menţionăm faptul că pentru înscrierea unei organizaţii în ANIP cu titlul de membru colectiv este nevoie de acordul scris al conducerii organizaţiei care va fi trimis prin fax la numarul de contact al ANIP. Cererea de înscriere ca membru colectiv va fi procesată în momentul primirii acordului din partea instituţiei.

BENEFICII CARE DECURG DIN CALITATEA DE MEMBRU:

 • dreptul de a exprima liber şi argumentat opinii, sugestii, propuneri, critici în orice probleme legate de obiectivele sau activitatea Asociaţiei
 • dreptul de a alege şi de a fi ales în structurile de conducere ale Asociaţiei, la toate nivelele de organizare
 • dreptul de a-şi exprima prin vot opţiunea faţă de hotărârile Adunării Generale
 • dreptul de a iniţia şi conduce proiecte în numele Asociaţiei, cu acordul Consiliului Naţional al Asociaţiei
 • dreptul de a participa la activităţile organizate de Asociaţie, beneficiind de reduceri
 • accesul la formele de informare şi documentare ale Asociaţiei
 • posibilitatea de a obţine sprijin în activităţile pe care le desfăşoară
 • posibilitatea de a beneficia de instruire, specializare şi perfecţionare cu sprijinul Asociaţiei, în limita fondurilor disponibile

TOTI MEMBRII, INDIFERENT DE TITLUL OBTINUT, AU URMATOARELE OBLIGATII:

 • să respecte prevederile statutului şi actului constitutiv cu modificările şi completările ulterioare
 • să participe activ şi să susţină eficient activitatea Asociaţiei
 • să accepte şi să aplice hotărârile legale şi statutare adoptate de către Asociaţie şi structurile de conducere ale acesteia

Cotizaţia anuală pentru membrii colectivi se stabileşte în funcţie de numărul de reprezentare.

Cotizația se poate plăti în contul ANIP: Cod IBAN: RO95BPOS08006258437RON01, Bancpost BrasovANIP (ANIP, Str. Piatra Mare Nr.101 Brasov, CUI: 11546807), cu specificația „cotizație, luna/lunile, anul”

Notă: Valoarea taxei de înscriere poate fi modificată prin decizia Consiliului Naţional, dar nu cu mai mult de jumătate din cotizaţia anuală.
(extrase din Statutul ANIP)

CERERE membru colectiv

Din noiembrie 2008, Asociaţia Naţională de Îngrijire Paliativă a devenit membru colectiv al EAPC (European Association for Palliative Care).

Asociaţia Europeană pentru Îngrijire Paliativă a luat fiinţă în anul 1988, ca urmare a iniţiativei profesorului Vittorio Ventafridda şi a Fundaţiei Floriani şi urmăreşte promovarea îngrijirii paliative în Europa. EAPC se doreşte a fi un for de informare şi un punct de sprijin pentru toţi cei care, fie activează în domeniul îngrijirii paliative, fie sunt interesaţi de acest domeniu. În prezent, EAPC reuneşte aproximativ 50 000 de membri din 40 de ţări şi are sediul în Italia, la Milano. Scopurile EAPC sunt: promovarea şi sprijinirea educaţiei şi cercetării în domeniu, facilitatrea colaborării şi reunirii specialiştilor din paliaţie, promovarea şi sprijinirea publicaţiilor de specialitate, crearea unei reţele globale de îngrijire paliativă în vederea asigurării unui schimb de experienţă şi informaţie cât mai eficient şi soluţionarea chestiunilor de natură etică pe care le întalnim în îngrijirea pacienţilor terminali.

Din calitatea de mebru colectiv al EAPC decurg o serie de beneficii:

 • accesul permanent la informaţia de ultimă oră din domeniu
 • reduceri pentru achiziţionarea publicaţiilor EAPC: „European Journal of Palliative Care” (EJPC) şi „Palliative Medicine”, două importante surse de informaţie în domeniul paliaţiei precum şi pentru achiziţionarea tuturor titlurilor medicale aparute la cunoscuta editură Oxford University Press (ex.: „Oxford Textbook of Palliatie Medicine”, „The Oxford Handbook of Palliative Care” sau „Oxford Textbook of Palliative Care for Children”)
 • dreptul la un spaţiu publicitar alături de materialele EAPC, în cadrul congreselor
 • dreptul de vot în cadrul Adunărilor Generale
 • condiţii speciale, deosebit de avantajoase pentru membrii din Europa de Est.

În cadrul EAPC, ANIP, prin intermediul Conf.Dr. Daniela Moşoiu s-a implicat într-unul din multiplele grupuri de lucru specializate pe diferite domenii de acţiune. Cel în care activează Preşedintele ANIP se concentrează pe Dezvoltarea Asociaţiilor Naţionale. A fost iniţiat în 2006 în colaborare cu organizaţia „Help the Hospices”, având ca scop supravegherea şi sprijinirea asociaţiilor naţionale de îngrijire paliativă. Această acţiune a furnizat importante informaţii referitoare la problemele cu care acestea se confruntă, la posibilele soluţii asociate lor, la relaţia acestora cu sistemul public de sănătate precum şi la impactul pe care îl are asupra mediului social. Studiul a reliefat o serie de probleme precum dezvoltarea insuficientă a serviciilor la nivel naţional sau necesitatea extinderii programelor de training în strângerea de fonduri şi în activităţile de promovare.

Worldwide Palliative Care Alliance (WPCA) este o nouă alianţă internaţională constituită pentru a veni în ajutorul pacienţilor care au nevoie de îngrijire paliativă din lumea întreagă. În data de 5 mai 2009 a fost demarată, la nivel mondial, noua iniţiativă care se concentrează exclusiv asupra dezvoltării globale a mişcării hospice şi a îngrijirii paliative. Înfiinţarea Alianţei a pornit din conştientizarea faptului că, anual, peste 100 de milioane de oameni ajung în situaţia în care au nevoie de îngrijire paliativă şi sprijin pentru familiile lor dar numai 7% dintre aceştia ajung să o primească. Cererea cea mai mare a fost înregistrată în ţările lumii a treia şi în cele aflate în curs de dezvoltare. Doar în 15% din ţările lumii, îngrijirea paliativă este integrată în serviciile de sănătate.

Prin intermediul WPCA, reprezentanţii organizaţiilor axate pe paliaţie din întreaga lume colaborează pentru a asigura un acces mai larg la îngrijirea paliativă. Demersurile lor îşi fac simţită prezenţa în domenii precum educaţia sau cercetarea, în activitatea de lobby şi în adoptarea de noi strategii. Încă din 2003 au avut loc la un nivel informal întâlniri internaţionale care sprijineau aceste arii de dezvoltare. Din 2009 însă, grupul constituit cu şase ani mai devreme poartă oficial numele de „Worldwide Palliative Care Alliance”. Până în prezent, cei reuniţi sub noua titulatură au sprijinit o serie de proiecte şi iniţiative importante pentru dezvoltarea şi extinderea mondială a îngrijirii paliative.

Conf.Dr. Daniela Moşoiu, Preşedintele ANIP, ocupă funcţia de Director în Consiliul de Conducere al Alianţei, reprezentând Europa de Est. Beneficiile afilierii la WPCA sunt multiple:

 • participarea la construirea unei voci unice care să susţină interesele pacienţilor şi ale furnizorilor de îngrijire paliativă de pretutindeni în faţa unor organisme internaţionale precum OMS (Organizaţia Mondială a Sănătăţii), Global Fund, UNAIDS dar şi în faţa potenţialilor finanţatori din întreaga lume
 • dreptul de a participa la alegerea membrilor conducerii Alianţei şi de a desemna grupurile de lucru
 • accesul la resursele WPCA utilizate pentru susţinerea şi dezvoltarea paliaţiei în ţările de provenienţă
 • colaborarea cu liderii mişcărilor de tip hospice şi cu promotorii îngrijirilor paliative din toată lumea,
 • obţinerea de sprijin pentru dezvoltarea educaţiei în domeniu, pentru activităţile de lobby şi strângere de fonduri, pentru dezvoltarea organizaţională, pentru elaborarea şi menţinerea standardelor de calitate
 • schimbul de experienţă dintre profesioniştii diferitelor ţări