Membrii

Membrii 2022-09-28T11:26:36+00:00
CERERE membru individual

Orice cetăţean român – fără deosebire de naţionalitate, religie, sex, orientare sau apartenenţă politică – care justifică un interes, activitate sau are pregatire specifică în domeniul îngrijirii paliative şi este recomandat de un membru fondator sau titular ANIP poate deveni membru titular individual.

DREPTURI

 • dreptul de a exprima liber şi argumentat opinii, sugestii, propuneri, critici în orice probleme legate de obiectivele sau activitatea Asociaţiei
 • dreptul de a alege şi de a fi ales în structurile de conducere ale Asociaţiei, la toate nivelele de organizare
 • dreptul de a-şi exprima prin vot opţiunea faţă de hotărârile Adunării Generale
 • dreptul de a iniţia şi conduce proiecte în numele Asociaţiei, cu acordul Consiliului Naţional al Asociaţiei
 • dreptul de a participa la activităţile organizate de Asociaţie, beneficiind de reduceri
 • accesul la formele de informare şi documentare ale Asociaţiei
 • posibilitatea de a obţine sprijin în activităţile pe care le desfăşoară
 • posibilitatea de a beneficia de instruire, specializare şi perfecţionare cu sprijinul Asociaţiei, în limita fondurilor disponibile

OBLIGATII

 • să respecte prevederile statutului şi actului constitutiv cu modificările şi completările ulterioare
 • să participe activ şi să susţină eficient activitatea Asociaţiei
 • să accepte şi să aplice hotărârile legale şi statutare adoptate de către Asociaţie şi structurile de conducere ale acesteia
 • să achite taxa de înscriere și cotizația

COTIZAȚIA ANUALĂ

 • medici: 100 lei
 • alte profesii: 60 lei

(Conform Hotărârii Adunării Generale din octombrie 2016, începând cu anul 2017)

CERERE membru colectiv

Poate deveni membru titular colectiv persoana juridică ce îşi justifică activitatea în domeniul îngrijirii paliative în sistemul public de sănătate, sectorul neguvernamental, biserici, etc. şi este recomandată de către un membru fondator sau titular  ANIP.

Pentru înscrierea unei organizaţii în ANIP cu titlul de membru colectiv este nevoie de acordul scris al conducerii organizaţiei .

DREPTURI

 • dreptul de a exprima liber şi argumentat opinii, sugestii, propuneri, critici în orice probleme legate de obiectivele sau activitatea Asociaţiei
 • dreptul de a alege şi de a fi ales în structurile de conducere ale Asociaţiei, la toate nivelele de organizare
 • dreptul de a-şi exprima prin vot opţiunea faţă de hotărârile Adunării Generale
 • dreptul de a iniţia şi conduce proiecte în numele Asociaţiei, cu acordul Consiliului Naţional al Asociaţiei
 • dreptul de a participa la activităţile organizate de Asociaţie, beneficiind de reduceri
 • accesul la formele de informare şi documentare ale Asociaţiei
 • posibilitatea de a obţine sprijin în activităţile pe care le desfăşoară
 • posibilitatea de a beneficia de instruire, specializare şi perfecţionare cu sprijinul Asociaţiei, în limita fondurilor disponibile

Membrii titulari colectivi au dreptul de a fi reprezentaţi în Adunarea Generală în funcţie de numărul de angajaţi/ membri, după cum urmează:

 • 1 reprezentant pentru până la 50 de angajaţi/ membri
 • 2 reprezentanţi pentru până la 100 de angajaţi/ membri
 • 3 pentru peste 100 de angajaţi/ membri

OBLIGATII

 • să respecte prevederile statutului şi actului constitutiv cu modificările şi completările ulterioare
 • să participe activ şi să susţină eficient activitatea Asociaţiei
 • să accepte şi să aplice hotărârile legale şi statutare adoptate de către Asociaţie şi structurile de conducere ale acesteia
 • să achite taxa de înscriere și cotizația

COTIZAȚIA ANUALĂ

 • se stabileşte în funcţie de numărul de reprezentare (100 lei/ 200 lei/300 lei)

TAXA DE ÎNSCRIERE: 5 lei

Notă: Valoarea taxei de înscriere poate fi modificată prin decizia Consiliului Naţional, dar nu cu mai mult de jumătate din cotizaţia anuală.
(extrase din Statutul ANIP)

Plata cotizatiei se va face în cursul primului trimescu al anului pentru a contribui la pregătirea conferinței naționale anuale din octombrie.

Plata taxei de înscriere și a cotizației se face în cont 

 • Beneficiar: ANIP, Str. Piatra Mare Nr.101 Brasov
 • IBAN (lei): RO11 BTRL RONC RT0P A114 5501
 • CIF: 11546807
 • Banca Transilvania, Sucursala Brasov
 • cu specificația „cotizație anul…”
 • IBAN (euro): RO55 BTRL RONC RT0P A114 5501
 • IBAN (usd): RO67 BTRL RONC RT0P A114 5501
 • SWIFT: BTRLRO22