ANIP

ANIP 2019-01-13T12:31:40+00:00

Asociaţia Naţională de Îngrijire Paliativa îşi propune să creeze o reţea integrată de servicii de calitate din domeniul îngrijiri paliative, accesibile tuturor celor care au nevoie de ele şi care să acopere uniform teritoriul României.

COMPETENTA
ca profesionişti, ca furnizori de servicii precum şi în relaţiile cu toţi colaboratorii noştri

COLABORAREA
şi împărtăşirea informaţiei, ambele în strânsă legătură cu ceea ce numim comunicare eficientă. În acest scop, ANIP organizează anual câte o Conferinţă Naţională ce constituie un bun prilej pentru schimbul de informaţie dintre profesionişti

SPRIJINUL
asociaţia sprijină cercetarea în domeniu, prin intermediul conferinţelor anuale în cadrul cărora se abordează câte o temă specifică îngrijirii paliative, pe marginea căreia se discută şi se prezintă lucrări de specialitate. În cadrul conferinţelor, specialiştii au ocazia să se cunoască mai bine şi sa acceseze ultimele informaţii din domeniu.

STATUT ANIP 2008
ISTORIC ANIP 1998